پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره

وابسته

اجاره خانه، بام خانه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 340