پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ریا در نماز

اخص

به لحاظ نوع اجزا:
ریا در افعال نماز، ریا در اقوال نماز
به لحاظ واجبات ومستحبات:
ریا در مستحبات نماز، ریا در واجبات نماز

وابسته

ریا در صفات نماز، ریا در عمل خارج نماز، ریا در کیفیات نماز، ریا در مقدمات نماز، ریا در هیئات نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 187
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (135-136)