پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ریا در نماز

وابسته

ریا در اجزای نماز، ریا در عمل خارج نماز، ریا در کیفیات نماز، ریا در مقدمات نماز، ریا در هیئات نماز، صفات نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 554
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 188
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 24
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 136