پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ریا در عبادت ( فقه )، مبطلات نماز

اخص

به لحاظ اعمال:
ریا در اجزای نماز، ریا در تروک نماز، ریا در صفات نماز، ریا در کیفیات نماز، ریا در هیئات نماز
به لحاظ زمان و مکان:
ریا در زمان نماز، ریا در مکان نماز
به لحاظ کل و جزء:
ریا در بعض نماز، ریا در کل نماز
به لحاظ محل ریا:
ریا ابتدای نماز، ریا اثنای نماز، ریا بعد نماز

وابسته

قصد قربت در نماز، نماز ( فقه )، نماز برای ترغیب، نماز برای تعلیم، نماز ریائی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 110
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 554
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 226
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 157، 187
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 193
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 20
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (131-134)