پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غذا، ریختن

وابسته

جهاد با ریختن سم، دشمن ( فقه )

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 62
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 70
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 113
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 67