پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ریختن

وابسته

ریختن فلز مذاب در ظرف نجس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 53