پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

بر وزن سکین، خود داری کننده از خروج بول و غائط

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

حاقن، خودداری از ادرار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 93