پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زراعت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زرع، کشاورزی، کشت و زرع

اعم

مستحبات ( فقه )

اخص

دیم
به لحاظ زرع:
زرع زمین مبیع، زرع مزارعه، زرع مشفوع
به لحاظ زمین:
زراعت در رهن، زراعت در زمین غصبی
به لحاظ عمل:
زراعت با بذر غصبی، زراعت مباشری، زراعت مواد مخدر

وابسته

آبیاری زراعت، احیای به قصد زراعت، اذن زراعت، ازاله زرع، اهمال در زراعت مزارعه، بذر زرع زکوی، بیع زرع، تملک بر زراعت، چاه آبیاری زراعت، دعا هنگام بذر پاشی ( فقه )، رهن زرع، سهم زرع مزارعه، صلح بر مساقات، عاریه زمین برای زرع، مستحبات زراعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زراعت به زیرصفحه زراعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 346
  • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 2.htm#345 345
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 292
  • تحریرالمجله جلد 20 : صفحه 63
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 246
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 492
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 64