پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زمین کفار

اخص

زمین آباد سرزمین کفار

وابسته

زمین سرزمین اسلام، سرزمین کفار، کفر ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 268، 269
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (195-196)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 78
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 17
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 481، 490
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 212