پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آمیزش کننده، فاسق ( فقه )

اخص

زانی ( فقه )، زانیه ( فقه )

وابسته

امامت زانی، بلوغ زناکار، تبعید زانی، تراشیدن سر زانی ( فقه )، توبه زناکار ( فقه )، جلد زناکار، حریت زناکار، زنا ( فقه )، شرایط حد زنا ( فقه )، عقل زناکار، قتل زناکار، نماز میت زانی، وقف بر کمک زانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زناکار به زیرصفحه زناکار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 26
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 342
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 19
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 272
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 174