پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، زنا ( فقه )

وابسته

زن کافر

== منابع ==[۱]