پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زن ( جنس )

وابسته

باغی اسیر، بغات ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 423