پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اهانت پزشک به زن سالخورده به خاطر مصرف اشتباه ( خطا ) دارو ، منابع:

جهاد با نفس جلد 1 صفحه 256

تشبیه دنیا به زن سالخورده ، منابع:

کیمیاى سعادت جلد 1 صفحه 76

رفع نیاز زن سالخورده توسط خالد بن عبد الله قسری ، - 126ق ، منابع:

تنبیه الخواطر و نزهه النواظرالمعروف مجموعه ورام صفحه 608

داستان ذبح گوسفند توسط زن سالخورده برای حسنین علیهما السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 10 صفحه 749