پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، زوال، شرایط طهارت با آب

اخص

زوال اثر نجاست با زمین

وابسته

بوی نجاست، رنگ نجاسات، شک در زوال نجاست

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 5
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 7