پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال

وابسته

استطاعت حج، حج واجب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 300
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 151