پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پایان حق انتفاع، زوال

وابسته

انتفاع، خروج عین از قابلیت انتفاع

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 248