پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال

اخص

زوال تصریه بعد سه روز، زوال تصریه قبل سه روز

وابسته

تصریه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 502
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 108
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 274
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 440