پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال

وابسته

وقت نماز ظهر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 103