پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوال شفق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذهاب حمره مغربیه، ذهاب شفق

اعم

زوال، مغرب ( وقت )

وابسته

تاخیر نماز عشا

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 17