پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال

وابسته

حایض صاحب عادت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (47-48)