پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، زوال

وابسته

بطلان اجاره ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 586