پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شوهر ( فقه )

اعم

زوجین، مرد

اخص

زوج مادر، زوج مرتد، زوج ناشزه، محلّل ( طلاق )
به لحاظ حضور:
زوج حاضر، زوج غایب، زوج مفقود
به لحاظ سن:
زوج صغیر، زوج کبیر

وابسته

اجتناب از منفرات زوج، اذن زوج، ارتداد زوج ( فقه )، ارث زوج، اسارت زوج، استمنا با زوج، استمهال زوج، اسلام زوج، اطاعت از زوج، امر و نهی زوج، اِعسار زوج، بدن زوج، برادر زوج، برص زوج، بیماری صعب العلاج زوج، پدر شوهر، تغییر جنسیت زوج، توارث زوج و مطلقه، جذام زوج، جنون زوج، حداد برای زوج، حق زوج ( فقه )، خصای زوج، خوشرویی زوج، رجوع از هدیه به همسر، رقص زوج، زکات به زوج، زوجه ( فقه )، سرقت زوج، سفر زوج، شهادت زوج ( فقه )، طلاق زوج، عدم معصیت زوج، عرضه بر زوج، عنن ( فقه )، عیب زوج، غِنای زوج، فِراش ( زوج )، قابلگی مرد، قتل زناکار، قتل زوج، قذف زوج، کفاره به غیر واجب النفقه، گرفتن مال زوج، محجور نبودن زوج، مرگ زوج معتده طلاق، مرگ زوج مفضات، مس زوج، نشوز زوج ( فقه )، نگاه به زوج، هبه به زوج، ودیعه زوج، ولایت زوج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوج به زیرصفحه زوج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 56
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 400
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 397
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 317
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2111
  • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 1 : صفحه 548
  • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 237
  • موسوعة فقه عایشة ام المؤمنین : صفحه 350
  • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 386
  • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 268