پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات مال ( فقه )، زکات کافر

اخص

زکات مال مرتد

وابسته

زکات فطره کافر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 233
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 314
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 9
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 61
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 289
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 52
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 309