پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات ( عمل )، مستحبات ( فقه )

اخص

زکات اسب ماده، زکات حبوبات، زکات مستحبی به سید

وابسته

زکات واجب

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 52
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 315
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 72، 412
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 145
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 163