پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زکات ( عمل )، عبادت کافر

اخص

زکات فطره کافر، زکات مال کافر

وابسته

اتلاف زکات کافر، زکات ترکه کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 314
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 9
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 61
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 47
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 52
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 327