پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ساخت ساختمان

وابسته

اجاره زمین

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 209