پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سالخوردگی، مسقطات جهاد

وابسته

جهاد مرد سالخورده، مجاهِد

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 25
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 131