پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ستاره پرست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبده کواکب ( فقه )

اعم

کافر حربی

وابسته

جهاد با ستاره پرست، جهاد با صابئون، ستاره، صابئین، نکاح با زن ستاره پرست

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 39
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 51