پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، سجده سهو نماز واجب

وابسته

نماز عیدین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 242
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 372
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 589
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 396
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 71