پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده ( فقه )

وابسته

تفریج بین پا، سجده خنثی، سجده زن، مرد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه (622-623)