پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سجده ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سجود ( فقه )

اعم

عبادات بدنی

اخص

سجده بر پوست برنج، سجده بر ساروج، سجده بر سبوس، سجده بر سجاده، سجده بر مشاهدمشرّفه
به لحاظ اعضای سجده:
سجده با ابرو، سجده با بینی، سجده با پیشانی، سجده با جلو سر، سجده با چانه، سجده با دو دست، سجده با زانوها، سجده با شست پا، سجده با شقیقه، سجده با صورت، سجده با گونه
به لحاظ جنسیت سجده کننده:
سجده خنثی، سجده زن، سجده مرد
به لحاظ حالات سجده کننده:
سجده اشاره‌ای، سجده اضطراری، سجده با قطع شست پا، سجده مضطجع
به لحاظ سبب:
سجده بعد از حج، سجده بین اذان و اقامه، سجده هنگام طلوع خورشید
به لحاظ سجده گاه:
سجده بر اجزای حیوان، سجده بر پوشاک، سجده بر خاکستر، سجده بر خوراکی، سجده بر زمین، سجده بر سیمان، سجده بر شکوفه، سجده بر صاروج، سجده بر صحیح، سجده بر غبار، سجده بر غیر زمین، سجده بر غیر صحیح، سجده بر فرش، سجده بر قبر، سجده بر کاغذ، سجده بر محل نجس، سجده بر مشتبه نجاست، سجده بر مشکوک الارض، سجده بر مغصوب، سجده بر موزائیک، سجده بر نباتات، سجده بر نجس، سجده بر یخ
به لحاظ مسجود له:
سجده برای خدا، سجده برای غیر خدا
به لحاظ مورد:
سجده ملائکه بر آدم ( ع )، سجده یعقوب بر یوسف ( ع )
به لحاظ نوع سجود:
سجده تذلل، سجده تعظیم، سجده تلاوت، سجده سهو، سجده شکر، سجده نماز

وابسته

احکام سجده، تبعیت از امام در افعال نماز، ترک سجده نماز، تسبیح صغری، دعا در سجده، ذکر سجده، شرایط سجده، شک در رکوع، قضای سجده، ما یسجد علیه، مواضع سجده، موقف سجده، نذر سجده، نسیان سجده

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سجده ( فقه ) به زیرصفحه سجده ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 201
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 172
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 296
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 233، 324
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 411، 416، 445
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 344، 411
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 437
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 416