پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، سرزنش ( فقه )

وابسته

سرزنش مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 508
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 127
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 76، 107، 124
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 548
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 530
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 170
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 451