پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سرقت کافر

اخص

سرقت حربی از ذمی، سرقت حربی از مسلم، سرقت حربی از معاهد

وابسته

سرقت ذمی، کافر حربی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 489
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 25
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 644