پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای انسان، سَر

اخص

رأس الحسین (ع )، سر میت
به لحاظ اجزا:
آرواره، بینی، پلک، چانه، چشم انسان، دندان انسان، زبان ( فقه )، شقیقه، صورت ( وجه انسان )، گوش انسان
به لحاظ نوع:
سر بی مو، سر دفن کننده میت، سر زن، سر فرزند، سر کافر، سر ماموم، سر مرد، نزعه

وابسته

انسان دو سر، اَنزَع، پیوند سر انسان به انسان، دیه جرح سر ( فقه )، دیه موی سر ( فقه )، کشیدن دست بر سر بعد دعا، کشیدن دست بر سر بعد قنوت، لطم سر، مس سر در احرام، مسح سر در وضو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سر انسان به زیرصفحه سر انسان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 180