پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سفاهت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سفه ( فقه )

اعم

احکام سفیه، اسباب حجر ( فقه )

اخص

به لحاظ بلوغ:
سفاهت بعد از بلوغ، سفاهت متصل به صغر
به لحاظ متعاقدان:
سفاهت شریک، سفاهت ضامن، سفاهت مالک مضاربه، سفاهت مضارب، سفاهت مضمون له، سفاهت موصی

وابسته

افراط در خیرات، اقرار به سفاهت، انفاق در محرمات، بینه سفاهت، سفیه ( فقه )، شک در سفاهت، شهادت به سفاهت، شیاع سفاهت، علم به سفاهت، مثبتات سفاهت، مهمانی بیش از شأن، ولایت بر سفیه

== منابع ==index.php?catid=50

 • الجامع العباسی : صفحه 222
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 362
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 101
 • الفقه جلد 57 : صفحه 77
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 47
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 185
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 169
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 12
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 444
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 362
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 180
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 4
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 204، 207، 213
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 210
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 99
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 33
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 92
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 2 : صفحه 349
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 552
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 211
 • مجمع المسائل جلد 3 : صفحه 22
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 140
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 118