پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سفر به قصد تفریح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سفر به قصد تفرّج، سفر به قصد تنزه

اعم

سفر ( فقه )

وابسته

تفریح، قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 249
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 29
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه (156-157)، 191