پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سفر ( فقه )

وابسته

سفر عرفی، قصر نماز

== منابع ==magshow.php?kind=200index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 211، 435
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 241