پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، سفر مکروه

اخص

سفر بعد از طلوع خورشید عیدین، سفر بعد از طلوع فجر عیدین

وابسته

نماز عیدین

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 171
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 398، 399
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 320
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 397، 405