پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، سقوط ( برطرف شدن )

وابسته

سوره نماز، قرائت سوره در نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 594
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 253
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه (337-338)