پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سنجاب‏

سنجاب از پستانداران جونده، دارای دمیپشمالو و پاهای عقبی بلند و قوی.

از آن به مناسبت در باب صلات و اطعمه و اشربه نام برده‏‌اند.

سنجاب از حیوانات حرام گوشت 1 و بنابر قول مشهور قابل تذکیه (---> تذکیه) به شمار میرود؛ از این رو، پس از تذکیه، استفاده از پوست و کرک آن در غیر نماز جایز است؛ لیکن صحّت نماز در لباس فراهم آمده از پوست و کرک آن، اختلافی است. قول به صحّت به مشهور متأخران نسبت داده شده است. 2

1. جواهر الکلام 36/ 296- 297

2. ریاض المسائل 3/ 167- 168؛ مستند الشیعة 4/ 326؛ موسوعة الخوئی 12/ 191- 192.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 539

اصطلاح‌نامه

اعم

حیوان حرام گوشت، حیوان وحشی غیر درنده

وابسته

پوست سنجاب، نماز با اجزای سنجاب

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 110
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 273
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 24 : صفحه 201، 202
 • المهذب جلد 2 : صفحه 428
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 72
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 146
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 297
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 750
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 539
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 102، 114