پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

سهم امام‏

سهم امام نیمی از خمس متعلق به امام علیه السّلام (---> خمس).

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 558

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سهم امام ( ع )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سهام امام، سهام ثلاثه

اعم

سهمین خمس، مال امام (ع)

اخص

سهم خدا ( فقه )، سهم ذی القربی، سهم رسول ( ص )

وابسته

امام معصوم ( ع )، تصرف در سهم امام (ع)، سهم سادات، متولی خمس، مصرف سهم امام ( ع )، ولایت فقیه در سهم امام

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 78
 • الفقه جلد 33 : صفحه 381
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 78
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 87
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 220، 236، 355
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 85
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 558
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 492
 • مصباح الفقاهة جلد 5 : صفحه 481
 • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء جلد 11 : صفحه 466