پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سهمین خمس

اخص

سهم ابن سبیل، سهم مسکین، سهم یتیم

وابسته

سهم امام ( ع )، سیادت مادر، فرزند عباس بن علی (ع )، فرزند عقیل بن ابی طالب، مادر سید، مصرف سهم سادات، ولایت فقیه در سهم سادات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سهم سادات به زیرصفحه سهم سادات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه 317