پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سهو در نماز جماعت

اخص

سهو امام (ع ) قبل از ورود ماموم، سهو امام با حفظ ماموم، سهو امام بدون حفظ ماموم، سهو امام بعد از ورود ماموم، سهو امام در نماز جمعه، سهو امام در نماز خوف

وابسته

اقتدای عالم به سهو امام، سهو ماموم

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 724
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 123
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 324
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 492
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 389، 411
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 137، 313
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1723