پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شاکی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شکایت کننده ( فقه )، مشتکی

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

شکایت ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50