پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط جهاد

اخص

جواز قتل حربی، سهم غنیمت جنگجو، قتل حربی، مبارزه مباشری با حربی، مقاومت حربی

وابسته

سَلَب

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 214
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 187
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 137