پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، شرایط عبادات

اخص

به لحاظ وجوب:
استقرار منافع کسب، جهل به تمییز مختلط به حرام، جهل به مالک مختلط به حرام، جهل به مقدار مختلط به حرام، عدم غصبیت غنیمت، گرفتن جواهر به غواصی
به لحاظ پرداخت:
ایمان مستحق خمس، فقر مستحق خمس، قصد قربت در خمس، نیاز ابن سبیل

وابسته

استمرار مواد معدن، تکلیف خمس دهنده، حریت خمس دهنده، خمس ( عمل )، عدالت مستحق خمس، فقر ابن سبیل، نیت خمس

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 353
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 52
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 115
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 321
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 384، 400، 467