پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات، شرطیت ( فقه )

اخص

استمرار نیت عبادت
به لحاظ نوع:
شرایط اذان، شرایط اعتکاف، شرایط اقامه، شرایط امر و نهی، شرایط جهاد، شرایط حج، شرایط خمس، شرایط دعا، شرایط روزه، شرایط زکات، شرایط سجده، شرایط کفاره، شرایط نماز ( فقه )

وابسته

شرایط سیاسات، عبادات بالمعنی الاخص، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 13 : صفحه 456
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه (414-415)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 76
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 440
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 150