پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مزارعه، شرایط عقود

اخص

تعیین صاحب بذر
به لحاظ زراعت:
تعیین زرع مزارعه، تعیین مدت مزارعه، تعیین وصف مزارعه
به لحاظ زمین:
اقباض زمین مزارعه، تعیین زمین مزارعه، تعیین مقدار زمین مزارعه، قابلیت زمین برای زراعت
به لحاظ متعاقدان:
اختیار متعاقدان مزارعه، بلوغ متعاقدان مزارعه، جواز تصرف متعاقدان مزارعه، رشد متعاقدان مزارعه، عقل متعاقدان، قصد مزارعه، مالکیت تصرف در مزارعه
به لحاظ نماء وحصه:
تعیین سهم مزارعه، شرکت در نمای مزارعه، شیاع نمای مزارعه

وابسته

ارکان مزارعه، تمییز متعاقدان مزارعه، مزارعه ( فقه )، ملکیت مالک بر زمین مزارعه

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 284، 322
 • الفقه جلد 54 : صفحه 272، 295
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 133
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 296293
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 635
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 8
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 202، 209، 223، 226
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 219، 221، 225
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 149
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 283
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 99
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 149، 154
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 10
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 48، 54