پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط طهارت

اخص

شرایط استنجا، شرایط طهارت با آب، شرایط طهارت با خورشید، شرایط طهارت با زمین، شرایط طهارت با غیبت

وابسته

مطهرات

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 312
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 312
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 365
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 360
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 5، 82
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 7، 37(137-128)