پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط نماز ( فقه )

اخص

امکان تقسیم سپاه، جهت سپاه دشمن به غیر قبله، عدم احتیاج به تفریق سپاه اسلام، عدم ایمنی از حمله دشمن

وابسته

نماز خوف، نماز ذات الرقاع

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 766
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 جزء 1 : صفحه 766
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 163
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 506
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 162، 164
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 346
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 313